Βάσεις

Το σάιλεντ μπλοκ/σινεμπλόκ ή συνεμπλόκ (silent block) μας δίνει τη αντικραδασμική του ιδιότητα στις βιομηχανικές εργασίες μετα τη τοποθετηση του ανάμεσα απο δύο μεταλλικά στοιχεία. Κατάλληλο για αναρτήσεις αυτοκινήτων, κινητήρες βιομηχανικών μηχανών.

Διατίθεται σε εύρος μεγέθων, υλικού και τύπου.

-Ένα συνεμπλόκ αποτελείται από ένα ελαστικό μπλοκ και ανάμεσα σε δύο μεταλλικά μέρη. Αυτό το αθόρυβο μπλοκ είναι το πιο κοινό.

-Ένα υδραυλικό αθόρυβο μπλοκ, που περιέχει ένα υγρό που απορροφά τους κραδασμούς του κινητήρα ακόμα καλύτερα.

-Συνεμπλόκ Κλίσης

-Συνεμπλόκ Ισορροπίας

 

Σημαντικό είναι να αντικαθιστούμε το συνεμπλόκ όταν αυτό φθείρεται ώστε να μας προσφέρει τη μέγιστη απόδοση.

Προβολή αρχείου: Αντικραδασμικές βάσεις
Κωδικός - 2Περιγραφή
1501 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 40X30ΜΜ M 8
1501.A M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 40Χ30ΜΜ M 8
1501.B M 8ΒΑΣH BIΔΑ-ΠΟΔΙ 40Χ30ΜΜ M 8
1501E(ΜΑΚΡΥΑ ΒΙΔΑΜ8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 40Χ30ΜΜ Μ8
1501.Γ M 8ΒΑΣΗ ΠAΞΙ-ΠΑΞΙ 40Χ30ΜΜ M 8
1501Δ(ΜΑΚΡΥ Μ10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 40X30MMM10
1502 M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 75Χ55ΜΜ M 10
1502.A M 10ΒΑΣH BIΔΑ-ΠΑΞΙ 75X55MM M 10
1502.Γ Μ 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 75X55MM M 10
1504 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 40Χ10ΜΜ M 8
1505 M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 40Χ10ΜΜ Μ 10
1506 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 50X32MM Μ 10(ΑΥΛΑΚΩΤΟ)
1506.A Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 50X32MM Μ 10(ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ)
1506.Β M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 50X32MM M 10(ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ)
1506.Γ Μ 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 50Χ32ΜΜ Μ 10(ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ)
1507 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 63Χ35ΜΜ Μ 10
1507B Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 63Χ35ΜΜ Μ 10
1507.A M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 63Χ35ΜΜ Μ 10
1507.Γ Μ 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 63X35MM M 10
1509 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 72X40ΜΜ Μ 10
1509.B M12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 72Χ40ΜΜ Μ12
1510 Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 33X22ΜΜ Μ 8
1510 B Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 33X22ΜΜ Μ 8
1510.A Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 33X22MM Μ 8
1510.Γ Μ 8ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 33X22ΜΜ Μ 8
1511 Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 32X20ΜΜ Μ 8
1511.A Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 32X20MM Μ 8
1512 M 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 25X20ΜΜ Μ 6
1513 Μ 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 26X25ΜΜ Μ 6
1514 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 50X35ΜΜ Μ 10
1514 A M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 50X35MM M 10
1515 Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 80X45ΜΜ Μ 12
1515.A Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 80X45MM Μ 12
1515.Γ Μ 12ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 80X45ΜΜ Μ 12
1516 Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 80X50ΜΜ Μ 12
1516.A Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 80X50MM Μ 12
1516.B Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 80X50MM Μ 12
1516.Γ Μ 12ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 80X50ΜΜ Μ 12
1517 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 50X30ΜΜ Μ 10
1517.A M 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 50Χ30ΜΜ Μ 10
1517.B Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔI 50X30MM Μ 10
1517.Γ M 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 50X30ΜΜ Μ 10
1518 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 50Χ50ΜΜ Μ 10
1518.A Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 50X50MM Μ 10
1518.B Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔI 50X50MM Μ 10
1518.Γ M 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 50Χ50ΜΜ Μ 10
1523 Μ 16ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 100X55ΜΜ Μ 16
1523 A Μ 16ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 100X55MM Μ 16
1523.B Μ 16ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔI 100X55MM Μ 16
1523.Γ M 16ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 100X55MM M 16
1524 Μ 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 27X22ΜΜ Μ 6
1524.A M6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 27Χ22ΜΜ Μ 6
1526 Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 85X75ΜΜ Μ 12
1526.A M 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 85Χ75ΜΜ Μ 12
1526.B Μ 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔI 85X75MM Μ 12
1527 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 41X28ΜΜ Μ 8
1527 Α M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 41Χ28ΜΜ Μ 8
1528 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 60X40ΜΜ Μ 10
1528 Α Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 60X40MM M 10
1528 Γ Μ 10ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 60X40ΜΜ Μ 10
1510 Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 30X28ΜΜ Μ 8
1530B M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 30Χ28ΜΜ M8
1534 Μ 12ΒΑΣH ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 95X60ΜΜ Μ 12
1534 A M 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΑΞΙ 95X60MM Μ 12
1534.Γ Μ 12ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-ΠΑΞΙ 95X60ΜΜ Μ 12
1536 Μ 10ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 37X20ΜΜ Μ 10
1539 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 30Χ15ΜΜ Μ 8
1540 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 40Χ18ΜΜ Μ 8
1541 M 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 20X20MM Μ 6
1542 M 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 20X15ΜM Μ 6
1542.A M6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ ΠΑΞΙΜ 20X15MM 6M
1542.Β Μ 6ΒΑΣΗ ΠΑΞΙ-Π0ΔΙΙ 20Χ15ΜΜ Μ6
1545 Μ 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 30Χ35ΜΜ Μ 8
1545.Β M 8 ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΠΟΔΙ 30Χ35ΜΜ Μ8
1553 M 12ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 52Χ42ΜΜ Μ 12
1568 M 8ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 32X24MM M 8
1578 M 6ΒΑΣΗ ΒΙΔΑ-ΒΙΔΑ 20X11MM M 6