Ασφάλειες αξόνων

Προσφέρεται μεγάλη γκάμα με ασφάλειες αξόνων για κάθε σας ανάγκη.

Τα είδη μας περιλαμβάνουν:

Ασφάλεια άξονα
Ασφάλεια άξονα βαρέου τύπου
Ασφάλεια ΩΜΕΓΑ
Ασφάλεια χωρίς εγκοπή
Ασφάλεια άξονα χωρίς λούκι, ενισχυμένη

Τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν μια ομάδα τεχνικής συναρμολόγησης που συνδέεται με τις ελαστικές ιδιότητες των εν λόγω ειδών γι αυτό και στην πλειονότητά τους είναι κατασκευασμένα από ελατηριωτό χάλυβα (spring steel). Η μεγάλη ποικιλία και η ποιότητα των υλικών που διαθέτουμε καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ειδικών απαιτήσεων.

Προβολή αρχείου: Ασφάλειες αξόνων
Κωδικός - 2Περιγραφή
Z 19ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ Z GUFERO Z 19
A 5ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 5
A 7ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 7
A 8ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 8
A 10ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 10
A 12ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 12
A 14ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 14
A 15ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 15
A 16ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 16
A 17ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 17
A 18ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 18
A 19ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 19
A 20ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 20
A 22ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 22
A 23ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 23
A 24ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 24
A 25ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΟΣ 25X1.2 A 25
A 26ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 26
A 28ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 28
A 30ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 30
A 31ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 31
A 32ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 32
A 33ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 33
A 35ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 35
A 38ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 38
A 40ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 40
A 41ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 41
A 42ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 42
A 45ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 45
A 50ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 50
A 55ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 55
A 60ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 60
A 65ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 65
A 68ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 68
A 70ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 70
A 75ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 75
A 80ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 80
A 85ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 85
A 90ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 90
A 95ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 95
A 100ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 100
A 140ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΟΣ A GUFERO A 140
B 12ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 12
B 16ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 16
B 22ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 22
B 24ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 24
B 26ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 26
B 28ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 28
B 30ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 30
B 32ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 32
B 35ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 35
B 40ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 40
B 42ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 42
B 47ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 47
B 50ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 50
B 52ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 52
B 62ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 62
B 65ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 65
B 68ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 68
B 70ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 70
B 72ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 72
B 75ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 75
B 20ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 20
B 80ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 80
B 85ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 85
B 90ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 90
B 95ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 95
B 100ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 100
B 110ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 110
B 120ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 120
B 130ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 130
B 140ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 140
B 165ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 165
B 180ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ B GUFERO B 180