Ρουλεμάν

Ο κύριος σκοπός των ρουλεμάν είναι να αποτρέψουν την άμεση επαφή μετάλλου με μέταλλο μεταξύ δύο στοιχείων που βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Αυτό αποτρέπει την τριβή, την παραγωγή θερμότητας και τελικά τη φθορά των εξαρτημάτων.

Παρέχονται Ρουλεμάν παντός τύπου όπως:

Ρουλεμάν γενικής βιομηχανίας

Ρουλεμάν Aυτοκινήτων/Οχημάτων και μοτοσυκλετών

Μόνοσφαιρα Ρουλεμάν

Δισφαιρα Ρουλεμάν

Μακαρονωτά Ρουλεμάν