Η PETEC είναι μια σύγχρονη Γερμανική εταιρεία με έδρα το Schlüsselfeld της Άνω Φραγκονίας. Η εκτεταμένη γκάμα χημικών-τεχνικών προϊόντων της προσφέρει κατάλληλες λύσεις για τέλεια επαγγελματικά αποτελέσματα. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991 εστιάζει στην ποιότητα και στη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνικών που είναι το κλειδί της επιτυχίας της στην αγορά.

Στην ΕΛΑΣΤΙΚ, ως αντιπρόσωπος της PETEC, προσφέρουμε τον πλήρη κατάλογο των πιστοποιημένων χημικών προϊόντων της καθώς και συμβουλές σχετικά με τη χρήση τους σε συνδιασμό πάντα με κορυφαία υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.